Vnitřní pravidla

Veřejný závazek

Etický kodex

Vnitřní pravidla o dalším vzdělávání pracovníků

Vnitřní pravidla o hodnocení a oceňování pracovníků

Vnitřní pravidla o individuálním plánování průběhu poskytování služeb

Vnitřní pravidla o informovanosti o poskytovaných sociálních služeb

Vnitřní pravidla o kontrole a hodnocení kvality poskytované služby

Vnitřní pravidla o místních a časových podmínkách poskytování služeb

Vnitřní pravidla o návaznosti poskytované sociální služby

Vnitřní pravidla o nouzových a havarijních situacích

Vnitřní pravidla o ochraně práv uživatelů

Vnitřní pravidla o podpoře nezávislého odborníka v oblasti personální problematiky

Vnitřní pravidla o postupu při odmítnutí zájemce o službu

Vnitřní pravidla o postupu při zajištění porušení práv uživatele

Vnitřní pravidla o průběhu jednání se zájemcem o službu

Vnitřní pravidla o předcházení situacím během poskytování služeb

Vnitřní pravidla o přijímání a zaškolování fyzických osob

Vnitřní pravidla o přijímání a zaškolování nových pracovníků

Vnitřní pravidla o přijímání darů

Vnitřní pravidla o výměně informací o poskytované sociální službě mezi pracovníky

Vnitřní pravidla o uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla o řešení námětů a stížností uživatelů služeb

Pravidla pro úhradu tlumočnických služeb a fakultativních služeb