Sociální poradenství

Posláním služby je poskytovat osobám se sluchovým postižením takové informace, které jim pomohou překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Služba je určena

 • nedoslýchavým
 • neslyšícím
 • později ohluchlým
 • osobám s ušními šelesty
 • s kombinovaným postižením (sluchové + jiné)

 Cíle služby

 • poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí
 • motivovat k aktivnímu, samostatnému životu
 • zajistit návaznost odborné pomoci

 Zásady služby

 • bezpečnost a diskrétnost
 • důvěra a empatie
 • profesionalita a komplexnost

 Formy služby

 • ambulantní poradenství v poradně Hradeckého centra
 • terénní poradenství – po domluvě v jiném zařízení (např. domovy pro seniory aj.)

 Fakultativní služby

 • půjčování kompenzačních pomůcek (např. sluchadla, budíky, pomůcky pro zlepšení poslechu TV atd.)
 • půjčování odborné literatury
 • přístup na internet

 

Obsah služby

1. Zprostředkování kontaktu:

 • objednání k lékaři
 • sepsání vzkazu

2. Sociálně terapeutické činnosti:

 • nácvik používání sluchadla a podpora při jeho údržbě
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. dopisy, složenky, formuláře, objednávky,

3. Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při řešení osobních záležitostí:

 • pomoc při řešení osobního problému
 • pomoc při řešení nepříznivé situace
 • informace k žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcku

 

Průběh poskytování služby

1. První kontakt:

 • do poradny můžete přijít bez objednání
 • kontaktovat nás můžete také telefonicky, přes e-mail, Skype, ICQ,…
 • pokud Vaše přání/potřebu lze řešit poradenskou službou, hned tato služba navazuje

2. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

 • poradenství se poskytuje na základě dohody ústní
 • dohoda vyplývá ze zájmu službu využít

3. Poskytování poradenství:

 • jednání probíhá individuálně podle Vaší potřeby
 • pracovník se vždy řídí vnitřními pravidly této služby

Způsob sdělení informací

 • osobní jednání i ve znakovém jazyce
 • telefonicky
 • písemně (např. e-mail, SMS, fax, ICQ, Skype)
 • videohovor (Skype, FaceTime)

Kontakty na sociální pracovníky

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D.   (vedoucí služby)

Bc. Andrea Jandová                    773 595 327
Bc. Katka Drahotská                   773 595 328

Popis realizace – poradenské služby

Ceník příslušenství ke sluchadlům

Návštěvní hodiny poradny – dočasně změněná otevírací doba