Přednáška „Analýza rizik v Hradci Králové“

Dne 5. 6. 2019 se v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením uskutečnila přednáška pro veřejnost s názvem „Analýza rizik v Hradci Králové“.
Přednášející pan Ing. Josef Vaňura svoji prezentaci zaměřil k cílové skupině posluchačů, tj. osob se sluchovým postižením. Byla zmíněna rizika, která vyplývají ze stanovených typových situací (povodně, přívalové deště, narušení dodávek energie atd.) a z nich plynoucí ohrožení. Zajímavým tématem byla oblast možností napojení sluchově postižených osob na operační středisko hasičů z hlediska předávání informací. Během přednášky měli účastníci možnost vznášet dotazy. Z pestré diskuze vyplynula zajímavá doporučení v oblastech prevence a řešení konkrétních krizových situací v běžném životě, zejména u osob se sluchovým postižením. Přednáška byla tlumočena do českého znakového jazyka.

Jak nám pomáhá úřad práce

Stav

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na další přednášku, která se koná 12. 4. 2017 od 14:30 hod. Můžete se těšit na spoustu nových informací, které si pro Vás nachystají pracovnice z úřadu práce.
Těšíme se na setkání 🙂

Den otevřených dveří 29. 3. 2017

Stav

Vážení přátele,
přijměte prosím pozvání na den otevřených dveří Hradeckého centra, který se bude konat 29. března 2017.
V dopoledních hodinách pro Vás bude připravena výstava kompenzačních pomůcky od firmy Phonak a dalších.
Kdo by měl zájem se dozvědět více o tom, kdo je tlumočník a jak vypadá profesionální tlumočnická služba, tak může využít pořádané odpolední přednášky.
Těšíme se na setkání 🙂