Vzpomínka na paní Jiřinu Bohuslavovou

Vážení přátelé,

věnujme společnou vzpomínku životní práci paní Jiřiny Bohuslavové, která měla velké pochopení pro osoby nedoslýchavé. Ochotně jim ve svém volném čase aktivně pomáhala a hájila jejich potřeby a  práva. Dlouhá léta je vedla jako předsedkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO  nedoslýchavých HK. I Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. nese částečně odkaz její práce, neboť pod Základní organizací nedoslýchavých HK poskytovala paní Jiřina Bohuslavová služby v oblasti poradenství pro osoby sluchově postižené, ve kterých Hradecké centrum pokračuje.

Děkujme naší přítelkyni, kolegyni, kamarádce, paní Jiřině Bohuslavové

Úmrtní oznámení – Jiřina Bohuslavová

Změny v otevírací době v roce 2015

Od 1. 2. 2015 dojde ke změnám v otevírací době poradny. 

PROVOZ PORADNY


Pondělí                         8:30 – 12:00      12:30 – 16:30       Skákalová

                                       8:30 – 12:00      12:30 – 14:00       Hedvičáková


Úterý                            8:30 – 12:00      12:30 – 16:30       Vávra


Středa                          8:30 – 12:00      12:30 – 17:00       Vávra

                                      8:30 – 12:00                                   Hedvičáková


Čtvrtek                         8:30 – 12:00      12:30 – 14:00       Vávra

                                      8:30 – 12:00                                   Hedvičáková

 

Skákalová, Vávra – poradenství pro nedoslýchavé a neslyšící (pracovníci znakují)
Hedvičáková – poradenství pro nedoslýchavé