SPravodaj 3/2015

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám představili třetí číslo SPravodaje. Na úkor delšího čekání na nové číslo jsme pro Vás připravili zatím nejobjemnější SPravodaj. Jakékoliv návrhy a hodnocení nám pomohou se zlepšováním obsahu a formy SPravodaje. 

SPravodaj 3/2015

PODVODNÁ SBÍRKA PRO NESLYŠÍCÍ!

Jak jsme Vás již informovali v našem SPravodaji č. 1 v městech ČR se opět objevují podvodné sbírky pro neslyšící. Tento týden se tato situace opakovala přímo v Hradci Králové. Tato sbírka nemá nic společného s žádnou národní ani nadnárodní organizací, která se zabývá prací s osobami se sluchovým postižením.

Prosím nepřispívejte! Situaci neváhejte hlásit PČR.

Falešná sbírka