2017

Aktualizace v evidenci postižených a hrozby ve městě Hradci Králové – 6. 12. 2017

Poslední přednáška v roce 2017 se věnovala situaci s evidencí osob se zdravotním postižením pro možnosti varování před vznikem krizových situací. V rámci přednášky byla představena rizika vzniku nebezpečí po městě Hradci Králové. Zároveň byla přednáška doplněna i o nejznámější a nejtragičtější nehody v Čechách, které ohrozily bezpečnost osob. Přednášku odborně vedl Ing. Jiří Martínek z Odboru krizového řízení MmHK. Akce se zúčastnilo 19 osob.


O předcházení vzniku požáru II – 22. 11. 2017

Dne 22. 11. 2017 se konala druhá přednáška o předcházení vzniku požáru, kdy přítomní měli možnost vidět praktické ukázky a skutečné záběry ze zásahů Hasičských sborů ve vybraných situacích v České republice. Přednášku vedl Miroslav Švandelík. Celkem se zúčastnilo 9 osob.


O dopravních nehodách – Aneb jak je řešit a jak se chovat – 15. 11. 2017

Ve spolupráci s Dopravním oddělením Policie ČR a Besip se dne 15. 11. 2017 konala přednáška o dopravních nehodách a jejím řešení. Přítomní byli seznámeni s postupem vyplňování tzv. Euroformuláře dopravní nehody. Většina přítomných měla zkušenost s dopravní nehodou, či zažili například odření automobilu. V závěru přednášky se konala ukázka bezpečnostních prvků pro chodce. Přednášky se zúčastnilo 20 osob.


O Bílém kruhu bezpečí a jeho službách – 25. 10. 2017

Dne 25. 10. 2017 se konala další přednáška věnující se bezpečnosti osob se sluchovým postižením. Představit organizaci Bílý kruh bezpečí přijel Mgr. Ladislav Tomášek. Přednáška byla velmi zajímavá pro přítomné, protože někteří sami zažili nebezpečné situace a nevěděli, jak situaci řešit. V této souvislosti byli seznámeni i s možností využívání psychosociálního a právního poradenství, které je poskytováno obětem trestních činů. Přednášky se zúčastnilo celkem 8 osob.


O předcházení vzniku požáru – 11. 10. 2017

O tom, jak předcházet a jak se chovat při vypuknutí požáru, byli přítomní seznámeni dne 11. 10. 2017. Přednášet za Hasičský záchranný sbor přijel Miroslav Švandelík. Přítomní byli seznámeni s problematikou požárů a možnostmi jejich řešení. Zároveň měli možnost vidět praktické ukázky ochrany a zachování vlastního bezpečí v případě nebezpečí. Akce se zúčastnilo 12 osob.


Chraňme si sluch – 27. 9. 2017

V rámci Týdne komunikace s osobami se sluchovým postižením se konala přednáška, která se zabývala možnostmi ochrany sluchu. Přednášela Bc. Monika Plačková. Akce se konala 27. 9. 2017 a zúčastnilo se jí 9 osob z řad studentů a široké veřejnosti. Přednáška se věnovala vlivu hluku na lidské zdraví a samotné působení hluku na náš sluch. Přednáška vznesla řadu dotazů na možnosti řešení tinnitu, který může vzniknout i na základě působení nadměrného hluku.


Přestavení společnosti CPR HK, současnost a vize – 13. 9. 2017

Dne 13. 9. 2017 se konala beseda s Bc. Michalem Vejpravou, jednatelem společnosti Centrum pracovní rehabiltace HK, s. r. o. V rámci besedy došlo k seznámení s činností společnosti na poli pracovní rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením. Besedy se zúčastnilo celkem 12 osob z řad klientů a studentů PdF UHK. Bohužel se účastnily zejména osoby, které mají trvalé zaměstnání nebo již jsou v důchodu. Ti, pro které mohla být beseda přínosnější, tj. osoby, které hledají a dlouhodobě nemohou sehnat odpovídající uplatnění, bohužel nedorazili. V rámci besedy byla vedena zajímavá diskuse a na závěr jsme s p. Vejpravou projednali možné formy další vzájemné spolupráce.


Aplikace Záchranka – 12. 7. 2017

Vzhledem k přibývajícím dotazům k nové mobilní aplikaci byla domluvena další přednáška ve spolupráci NF AVAST a IVECO. Tentokrát nám přijel představit svou aplikaci Ing. Filip Maleňák. Akce se konala 12. 7. 2017 a zúčastnilo se jí 45 osob. O aplikaci byl takový zájem, že v rámci diskuze se začala stahovat a ti, kdo neměli novější mobil, podporující aplikace, tvrdili, že si koupí kvůli této funkci novější mobilní telefon. Přednáška byla velice přínosná, z diskuse je zřejmé, že přítomné velmi zaujala a toto téma, které může zachránit život, je pro ně důležité.


O finanční gramotnosti – 28. 6. 2017

Další přednáškou podpořenou NF AVAST v rámci projektu „VZDĚLÁVEJME SE!“ byla přednáška týkající se finanční gramotnosti, kterou si pro nás připravil dne 28. 6. 2017 p. dr. Roman Binder. Přítomní byli seznámeni nejprve s činností Poradny pro lidi v tísni, v které p. Binder působí. Přítomni byli seznámeni s tím, jak by měli hospodařit se svými financemi a zároveň jak je snadné se dostat do finanční tísně. Následně se dozvěděli, kam se v případě problémů mohou obrátit, kdo jim nabídne pomoc v jejich situaci. Přednášky se zúčastnilo 23 osob.


O rakovině varlat – 14. 6. 2017

Dne 14. 6. 2017 si pro nás Nadační fond Petra Koukala STK pro chlapy připravil velmi zajímavou přednášku věnující se rakovině varlat a dalším různým onemocněním, které tento NF řeší. Přítomným byla představena nejen organizace, ale i samotný životní příběh našeho badmintonisty Petra Koukala. Poutavou přednášku si pro nás připravila Mgr. Kamila Lukášková, která s sebou dovezla i simulátory varlat s nádory. Přítomní tedy mohli, ostatně jako i při tématu rakovina prsu, vyzkoušet nalézt nádory. Přednášky se zúčastnilo celkem 26 osob. Celá přednáška následně pokračovala velmi dlouhou diskuzí, kde se přítomní muži i ženy doptávali na to, co je zajímalo.


Poznáváme český znakový jazyk – 31. 5. 2017

Dne 31. 5. 2017 si pro přítomné neslyšící připravil přednášku Vojtěch Pražák, který ukazoval zajímavé stránky jejich jazyka a celkový vývoj znakového jazyka jako takového. I pro neslyšící byla přednáška natolik zajímavá, že velmi děkovali za možnost dozvědět se více o jejich jazyce. Celá přednáška s sebou nesla bohatou diskuzi. Přednášky se zúčastnilo 11 osob.


O rakovině prsu – 17. 5. 2017

Dne 17. 5. 2017 se konala další přednáška podpořená NF Avast, kterou si pro přítomné připravily edukátorky z organizace Mamma Help v Hradci Králové. Tuto přednášku navštívilo celkem 19 osob. Posluchači byli seznámeni s činností organizace Mamma Help a dále s počátky vzniku rakoviny prsu. Přítomní měli možnost vyhledat karcinom prsu na simulátoru, což zaujalo nejen ženy, ale i muže. Přítomným se přednáška velmi líbila a byla na ni velmi kladná odezva.


Potřeby dospělých lidí se sluchovým postižením – odborná konference

Dne 26. 4. 2017 se v prostorách Univerzity Hradec Králové konala odborná konference věnující se potřebám dospělých osob se sluchovým postižením. Konference se konala při příležitosti 20. výročí vzniku myšlenky založení Českomoravské jednoty neslyšících. Vzhledem k tomu, že Českomoravská jednota neslyšících je zastřešujícím subjektem dalších organizací, byly zde právě členské organizace aktivními účastníky a jejich zástupci seznamovali celkem 120 přítomných osob s vlastní regionální činností ve prospěch osob se sluchovým postižením. Z popisu charakteru jednotlivých organizací, ale i z živých příspěvků v diskusi vyplynulo, jaké potřeby dospělé osoby řeší v běžném životě.


Jak nám pomáhá Úřad práce – 12. 4. 2017

Dne 12. 4. 2017 se konala přednáška věnující pomoci ze strany Úřadu práce. V celkovém počtu se zde sešlo 16 osob, které byly seznámeny s činností Úřadu práce ve vztahu k osobám se zdravotním (sluchovým) postižením. Tato přednáška rozpoutala bohatou diskuzi ze strany posluchačů. Děkujeme ÚP HK za přípravu i pro nás velmi zajímavé přednášky a zodpovězení mnohdy velmi „pikantních“ dotazů.


Den otevřených dveří a přednáška role tlumočníka – 29. 3. 2017

Dne 29. 3. 2017 se tradičně konal Den otevřených dveří u nás v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením. V dopolední části proběhla ukázka kompenzačních pomůcek, které máme k dispozici k vypůjčení v naší poradně a zároveň zde prezentovala vlastní pomůcky i firma Phonak. Na pomůcky se přišlo podívat celkem 36 osob.

V odpolední části programu proběhla přednáška věnující se roli tlumočníka. Tuto přednášku si pro přítomných 32 osob připravila Mgr. Tereza Skákalová Ph.D., tlumočila Mgr. Petra Zimová.


Bezpečnost na internetu II – 15. 3. 2017

Dne 15. 3. 2017 proběhla pro velký zájem ze strany školy v Hradci Králové opětovně přednáška, která se věnovala bezpečnosti na internetu. Pan prap. Mgr. Bc. Ondřej Moravčík ji tentokrát koncipoval pro mladší posluchače. Popisoval rizika dnešního využívání FB, zveřejňování fotografií kamarádů a celkově upozorňoval na všechny možné podoby kyberšikany. Přednáška byla doplněna o nejznámější případy osob, které si v důsledku prožití kyberšikany vzaly život. Akce se zúčastnilo 40 studentů.


Bezpečnost na internetu – 22. 2. 2017

Dne 22. 2. 2017 proběhla za podpory Nadačního fondu AVAST přednáška na téma Bezpečnost na internetu, kterou vedl prap. Mgr. Bc. Ondřej Moravčík. Akce se zúčastnilo celkem 44 osob. Přednáška byla zaměřena na rozdíly mezi tradiční šikanou a kyberšikanou, jejími projevy a nejčastějšími formami. Zúčastněné osoby si chválily hlavně praktickou ukázku toho, jaký má dopad šikana/kyberšikana v reálném životě daného jedince, a jak daleko to až může dojít. Přítomné toto téma velmi zaujalo, vedla se bohatá diskuze.