2018

Den otevřených dveří
Dne 21. března 2018 se konal tradiční Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách měli návštěvníci možnost shlédnout kompenzační pomůcky, které jsou k dispozici v půjčovně Hradeckého centra. Mezi nimi i zcela nové pomůcky, které Hradecké centrum získalo díky finančnímu příspěvku NF Tesco. V odpoledních hodinách se konala beseda se zástupci Nadace O2, která provozuje Linku pro neslyšící a nevidomé. Přítomným byla představena činnost speciální linky, její provoz, možnosti kontaktu i zkušenosti, se kterými se operátoři na této lince setkávají. Akci navštívilo celkem 77 osob.

Přednáška – Novinky v příspěvku na zvláštní pomůcku v r. 2018
V pondělí 28. 5. 2018 se konala přednáška, která informovala o novele vyhlášky k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Přednášku připravila vedoucí poradny Tereza Koliášová, která předem veškeré postupy konzultovala s pobočkou Úřadu práce. Účastníci přednášky tak získali platné aktuální informace, jak vyřizovat žádost na zvláštní pomůcku a na jaké pomůcky mají nárok.

Trénink paměti pro nedoslýchavé osoby
Dne 18. 6. 2018 a 25. 6. 2018 se v HC konal mini kurz tréninku paměti, který si pro naše nedoslýchavé klienty připravila paní Holečková ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. První setkání bylo spíše ve formě přednášky a seznámení se s tím, co je to paměť, jak funguje a jak můžeme i v běžném životě její fungování podpořit a zlepšit. Závěrem prvního setkání však došlo i na praktická cvičení a účastníci dostali domácí úkol. Druhé setkání bylo celé o praktických cvičeních, která byla nejen prospěšná, ale i velmi hravá. Tréninku paměti se zúčastnilo celkem 12 účastníků a všichni byli nadšeni a odcházeli nejen s motivací, ale i s tipy, jak na sobě pracovat.

Tvořivá akce pro děti „ZOO“
Dne 26. 6. 2018 Hradecké centrum připravilo další tvořivou akci pro děti se sluchovým postižením z mateřské školy. Akce se zúčastnilo osm neslyšících dětí a jejich dvě paní učitelky.
Klubovna se na dopoledne proměnila v zajímavou cestu s pěti zastávkami. Na každém stanovišti čekal na děti zajímavý úkol – vyrobit masku exotických zvířátek, vybarvovat obrázky exotických zvířat, vyrobit vějíř, vymalovat zmrzlinu, vyrábění obrázků z korálků.

Dámský klub
V roce 2018 se konalo celkem šest setkání Dámského klubu. Všechna setkání vedla Eliška Stráníková a na každý klub připravila zajímavý program.
První setkání se konalo 17. 7. 2018 a účastnilo se ho šest osob. Na programu byly společné hry – pantomima, tichá pošta, hádání věcí poslepu pouze podle čichu či dotyku, slovní fotbal. Setkání bylo zakončeno společnou masáží v kruhu.
V rámci druhého setkání dne 24. 7. 2018 probíhalo vaření. Připravovala a ochutnávala se drožďová pomazánka a cibulový koláč. Setkání se zúčastnilo 15 osob.
Na programu třetího setkání bylo promítání dokumentárního filmu „Slyšet očima“. Setkání se uskutečnilo 21. 8. 2018 a účastnilo se ho osm osob. Po skončení filmu následovala diskuse o kvalitě života a vzdělávání neslyšících a o zkušenostech přítomných.
Dne 18. 10. 2018 bylo programem dámského klubu pletení věnečků z papíru. Lektorkou kurzu byla výtvarnice Mgr. Lenka Janelová. Akce se zúčastnilo sedm osob. Překlad do znakového jazyka zajistila Mgr. Monika Krúpová.
I zbylá poslední dvě setkání se nesla v duchu tvoření pod vedením Mgr. Lenky Janelové. 1. 11. 2018 se pět přítomných učilo tvořit patchwork. Dne 22. 11. 2018 se vytvářel netradiční adventní věnec. Posledního setkání se účastnilo osm osob.

Výlet – Rychnov nad Kněžnou
Dne 1. 8. 2018 se konal výlet do Rychnova nad Kněžnou, kterého se účastnilo 13 osob.
Na programu byla návštěva židovské synagogy, prohlídka zvonice a kostela, exkurze pivovaru a palírny a posezení v pivovarském šenku.

Beseda s Josefem Brožíkem
Ve středu dne 5. 9. nás v Hradeckém centru navštívil RNDr. Josef Brožík s dvouhodinovou besedou na téma „Televizní klub neslyšících a jiné ze života RNDr. Josefa Brožíka“. Besedy se zúčastnilo 38 účastníků převážně z řad klubu důchodců ale i jiných neslyšících. Beseda se nesla v přátelském duchu, mnoho neslyšících pana Brožíka znalo, avšak dozvěděli se mnoho nových informací nejen o jeho životě, ale i o plánovaných změnách v televizním vysílání pro neslyšící. Pan Brožík na všechny dotazy trpělivě odpovídal a předal neslyšícím účastníkům cenné rady, jak postupovat při plánovaném zrušení titulků pro neslyšící na str. 888 teletextu ČT; vysvětlil jim současnou situaci ohledně povinnosti televizních stanic opatřovat svoje pořady televizními titulky. Beseda se vydařila, účastníci moc děkovali za její zprostředkování a odcházeli nadšeni.

Oslavy 5. výročí založení Hradeckého centra
Na jaře roku 2018 byla k příležitosti blížícího se výročí společnosti vyhlášena výtvarná soutěž s názvem „Co pro mne znamená sluch“. Do této soutěže se zapojilo šest základních škol
z Královéhradeckého kraje. Ke konci června pak byla ze všech 37 děl, vytvořených žáky druhého stupně základní školy, připravena v prostorách Hradeckého centra výstava. Během celých prázdnin naši klienti a hosté hlasovali o těch nejzdařenějších výtvorech.
Dne 12. 9. 2018 proběhly v sále Knihovny města Hradec Králové oslavy 5. výročí Hradeckého centra. Součástí oslav bylo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Akci si nenechalo ujít přes 135 účastníků, pro které byla připravena výstava 14 vítězných děl, ocenění vítězů, představení činnosti a vývoje Hradeckého centra pro osoby se sluchovým postižením a vystoupení Divadla beze slov a pestrý raut.
Přítomné provedla programem naše neslyšící kolegyně Eliška Stráníková a slovo dostal i náš cenný host, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, Ing. Anna Maclová. Svou přítomností nás potěšili také kolegové z organizací pro osoby
se sluchovým postižením, kteří přijeli z nejrůznějších míst republiky.
Celý program byl tlumočený do českého znakového jazyka, a navíc doprovázen prezentací, kde mohli přítomní shlédnout mj. všechna díla zapojená do soutěže. Každý výherce soutěže získal diplom a balíček plný cen, které s ochotou dodali sponzoři. Vedení škol byly jako poděkování předány kalendáře plné těch nejpovedenějších obrázků. Závěr oslav patřil úžasným výkonům členů Divadla beze slov ze Základní školy Štefánikova v Hradci Králové.

Trénink paměti pro neslyšící osoby
Tak, jako se v červnu konal krátký kurz tréninku paměti pro nedoslýchavé osoby, konal se i dvoudenní kurz pro neslyšící, a to 15. a 22. 10. 2018. Kurz vedla paní Holečková ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a účastnilo se ho 8 osob.

Přednáška Petra Pánka o historii tlumočení
Ve středu 7. 11. se konala poslední přednáška roku 2018. Přednášet přijel Petr Pánek z Prahy, který se tématem historie tlumočení dlouhodobě zabývá. Přednášku přišlo shlédnout mnoho osob, nejen z klubu neslyšících důchodců, ale i z řad studentů VOŠ, kteří se na profesi tlumočníka připravují.