• 773 595 328
  • hradeckecentrum@seznam.cz
  • Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové

Front Page

Odborné sociální poradenství

Poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů spojených nebo podmíněných sluchovou vadou

Tlumočnické služby

Tlumočení do českého znakového jazyka. Individuální tlumočení v běžných životních situacích jako jsou např.: u lékaře, na úřadě, v bance, 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  a prodej příslušenství

Fakultativní služby Hradeckého centra.

Náš tým

Tým hradeckého centra je složený z odborníků ve svém oboru. Jsme připraveni podpořit Vás a pomoci Vám při řešení vašich problémů.

Bc. Michal Procházka 

ředitel a tlumočník čzj

prochazka.m@hradeckecentrum.cz

Mgr. Dana Stejskalová 

sociální pracovník 

stejskalova.d@hradeckecentrum.cz

Ing. Jana Smetanová

sociální pracovník 

smetanova.j@hradeckecentrum.cz

Marcela Šimková

pracovník v sociálních službách

simkova.m@hradeckecentrum.cz

Nikola Železná

pracovník v sociálních službách – tlumočník

zelezna.n@hradeckecentrum.cz

Michaela Balogová 

Administrativní pracovnice

balogova.m@hradeckecentrum.cz

LOREM IPSUM DOLOR

Aktuality,
novinky a akce
vše přehledně na jenom místě

Vše co se v Hradeckém centru dějě na jednom místě. Naleznete zde informace o změnách

v provozu hradeckého centra, pozvánky na akce,

či aktuální informace o našich projektech. 

Aktuality