Hodnocení služeb

Kontrola kvality a hodnocení vychází z Plánu kontroly a hodnocení kvality poskytovaných služeb. Výsledky hodnocení slouží pro stanovení cílů pro další období, k rozvoji a zkvalitnění služby, pro úpravy vnitřních pravidel, eventuálně pro stanovení dalších opatření.

V níže uvedené závěrečné zprávě jsou souhrnně hodnoceny obě poskytované služby.

Závěrečná zpráva 2017

Závěrečná zpráva 2016

Hodnocení služeb 2015 – závěrečná zpráva

Hodnocení služeb 2014 – závěrečná zpráva