Kurzy pro klienty Hradeckého centra

Po skončení karanténních opatření plánujeme ve 2 pololetí:

Přednášky na zajímavá témata dle výběru klientů a klubu neslyšících a nedoslýchavých.

Rekondiční a vzdělávací pobytové akce.

Zájmové a vzdělávací aktivity ve volném čase