2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. 4. 2014

Dne 16. 4. 2014 se konal tradiční Den otevřených dveří nejen po osoby se sluchovým postižením. Na dopoledním programu byla prezentace kompenzačních pomůcek, které nabízí Hradecké centrum ve své půjčovně pomůcek.

Každý z návštěvníků si mohl vyzkoušet vibrační budík, soupravy pro zesílení poslechu TV, atd. Odpoledne se konala přednáška na téma „Online přepis na pobočkách Era banky.“ Přednášela paní Helena Jánská, manažerka ERA pobočky v HK. V rámci přednášky byl uskutečněn ukázkový online přepis při založení účtu u ERA banky. Po přednášce se rozpoutala poutavá diskuse na téma finančnictví. Proto jsme se dohodli na další spolupráci a dalších přednáškách o finanční gramotnosti.

V rámci Dne otevřených dveří mohli také návštěvníci využít individuálních konzultací s pracovnicemi Centra sociálních služeb pro sluchově postižené osoby. V průběhu dne navštívily Hradecké centrum tři desítky osob. Mezi hosty, kteří se přišli dozvědět důležité informace o pomůckách, byli hlavně zástupci z poboček Úřadu práce.


„PRVNÍ POMOC – CO DĚLAT KDYŽ…“ 

Pracovnice Centra připravily na 2. dubna pro děti se sluchovým postižením jarní akci „První pomoc – Co dělat, když…“. Den byl určen pro děti z MŠ Štefánikova, internátu a děti z bytu Jablíčko.

Povídání s prezentací o správném chování v určitých situacích si připravila absolventka Střední zdravotnické školy v HK. Celý den byl dělaný zábavnou formou a děti si podle situací na obrázcích ujasňovaly správné postupy ošetření při popáleninách, bodnutí včelou, odřeninách atd.

Další akce pro děti bude naplánována podle možností pracovnic HC a MŠ i internátu. Termín bude upřesněn.