2015

KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH

V roce 2015 pokračovalo pravidelné scházení Klubu nedoslýchavých. Celkem se uskutečnilo sedm setkání, od září do listopadu byl Klub zrušený kvůli rekonstrukci prostor. Na setkání bylo průměrně přítomných cca 9 osob. Program byl různý, v úvodu byli přítomní seznámeni s aktuálními informacemi, další program zpravidla připravily a vedly studentky PdF UHK. Jednalo se o různé soutěže a kvízy. Prosincové setkání bylo již ve vánočním duchu a bylo zakončeno bohatou tombolou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KLUBOVNY

Ve středu 2. prosince 2015 se uskutečnil druhý den otevřených dveří. V rámci této akce byly představeny nově rekonstruované prostory. Na nové prostory se přišlo podívat celkem 54 osob.

Základem rekonstrukce byla celková výměna oken v budově, kde sídlí Hradecké centrum. V souvislosti s těmito stavebními úpravami došlo i k vymalování prostor Hradeckého centra.

K dalším úpravám prostor došlo díky projektu „Modernizace klubovny Hradeckého centra“, který podpořila Nadace ČEZ. Dne 2. 12. se slavnostního otevření klubovny účastnila zástupkyně Nadace ČEZ paní Šárka Beránková.

Náš projekt získal podporu v rámci mobilní aplikace Nadace ČEZ „Pomáhej pohybem“, a to ve výši 36.000 Kč. Díky finančnímu příspěvku jsme pořídili promítací plátno a dataprojektor, což nám umožní technicky zabezpečit simultánní přepis mluveného slova i při dalších akcích. Dále byl zakoupen korkový panel pro instalaci mobilních výstav. Též jsme zakoupili vybavení herního koutku pro děti. Nové hry si již ráno vyzkoušely děti z mateřské školy pro sluchově postižené… Poslední věcí, která byla v rámci projektu pořízena, je nové čalounění židlí. Do úprav prostor se zapojili sami neslyšící a všem za jejich pomoc děkujeme.

POBYT PRO NESLYŠÍCÍ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Tradiční psycho-rehabilitační pobyt pro neslyšící osoby se konal v termínu od 18. do 25. září 2015 v hotelu Bečva v Rožnově pod Radhoštěm. Pobyt uspořádalo Hradecké centrum a vedla jej Mgr. Monika Krúpová. Celkem se pobytu zúčastnilo 12 osob.

Během týdne neslyšící navštívili výrobnu svíček, vydali se na Pustevny s vyhořelou budovou Libušín. Kolem sochy Radegasta, pohanského boha úrody, pokračovali na horu Radhošť k poutnímu místu ke dřevěné kapli a sousoší sv. Cyrila a Metoděje. Neopomněli návštěvu Dřevěného městečka, nejstaršího muzea v přírodě ve střední Evropě. Při celodenním výletě do Ostravy dále navštívili Vysokou pec a Hornické muzeum. Ve Valašském Meziříčí si účastníci prohlédli expozice Valašského muzea v Zámku Kinských a obdivovali umění ruční práce v Moravské gobelínové manufaktuře. V Rožnově se také potkali s neslyšícími kamarády, se kterými prožili příjemné odpoledne.

Během pobytu účastníci našlapali celkem zhruba 60 km. Večery byly věnovány rehabilitačním aktivitám, které podporují paměť, jemnou motoriku, postřeh, kreativitu, společnou kooperaci při plnění úkolů či jazykový rozvoj neslyšících.

Účastnice pobytu PSU

VZDĚLÁVACÍ KURZ „ZÁKLADY KOMUNIKACE S OSOBAMI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM“

Hradecké centrum získalo v roce 2015 akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí pro kurz „Základy komunikace s osobami se sluchovým postižením“. Kurz je zařazen do nabídky celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.

V roce 2015 se kurz konal 8 x v průběhu měsíců červen a listopad. Během těchto kurzů proškolila lektorka Tereza Skákalová celkem 111 osob. Největší počet účastníků tvořili úředníci a zaměstnanci Úřadu práce.

POBYT PRO NEDOSLÝCHAVÉ V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Tradiční psycho-rehabilitační pobyt pro nedoslýchavé osoby se konal v termínu od 27. 7. do 1. 8. 2015 v hotelu Astoria v Janských Lázních. Pobyt uspořádalo Hradecké centrum a vedla jej Mgr. Tereza Skákalová, Ph.D. Celkem se pobytu zúčastnilo 27 osob, z toho rekordních 16 nových účastníků.

Celý pobyt probíhal příjemně, pohodovou atmosféru vytvářelo i přiměřené počasí a personál hotelu, který se o nás výborně staral.

Odborný program pobytu byl bohatý. Denně se konal kurz odezírání. Dále byly pro účastníky připraveny přednášky. Uskutečnily se celkem tři – první se týkala činnosti Hradeckého centra a sociálně právního minima, druhá se zaměřila na zhoršení sluchu u seniorů a korekci sluchové ztráty sluchadlem, třetí přednáška představila aktuální kompenzační pomůcky. Na základě potřeb přítomných byla dále zapojena krátká beseda po páteční lekci odezírání o čistění sluchadel. V neposlední řadě měli účastníci pobytu možnost individuálních konzultací s přítomnou pracovnicí, popř. mohli využít možnosti vyčištění sluchadla apod.

Jako večerní program byly pro zájemce připraveny různé společenské hry, při kterých jsme se příjemně pobavili, ale často také pořádně potrápili své hlavy.

Mezi odborným programem byla možnost chodit plavat do Aquacentra Státních léčebných lázní. Během pobytu byly také zajištěny masáže. V ostatní době jsme všichni podle svých možností podnikali různé výlety a procházky po okolí. Dvakrát za pobyt jsme jeli na výlet hotelovým mikrobusem – Černá hora, Pomezní boudy.

Celý pobyt proběhl v příjemné atmosféře, mile jsme si užili společně strávený čas. Všichni jsme si odpočinuli a načerpali horskou energii… A za rok pojedeme zase! 

Účastníci-PJL

FESTIVAL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V červnu se Hradecké centrum zapojilo hned do dvou festivalů sociálních služeb. První se konal ve čtvrtek 18. 6. v Rychnově nad Kněžnou a druhý v pátek 19. června v Hradci Králové. V průběhu obou akcí jsme o naší organizaci a službách informovali všechny zájemce, kteří se u našeho stánku zastavili. V Hradci Králové jsme se též zapojili do tradiční festivalové soutěže, která se nesla v duchu českých pohádek. V rámci soutěže se soutěžící u našeho stánku učili znakovat jména pohádek.

Dále jsme se my sami seznámili s dalšími poskytovateli sociálních služeb a s mnohými z nich jsme navázali hlubší spolupráci. Atmosféru obou akcí si můžete přiblížit na fotografiích, které naleznete v naší fotogalerii.

EXKURZE PRO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

Dne 6. června 2015 se uskutečnila exkurze pro účastníky asistentského kurzu Českého červeného kříže v Hradeckém centru. Více než 15 návštěvníků bylo seznámeno s činností Hradeckého centra, se zásadami komunikace s lidmi se sluchovým postižením a představeny byly i základní kompenzační pomůcky pro tuto cílovou skupinu.

POKLAD NA STŘÍBRNÉM RYBNÍKU

Hradecké centrum se snaží kromě poskytování sociálních služeb také prezentovat na veřejnosti a zviditelňovat problematiku osob se sluchovým postižením. V sobotu 23. května 2015 jsme se zapojili do akce pro předškolní děti a jejich rodiče s názvem „Poklad na Stříbrném rybníku“. Na našem stanovišti děti poznávaly a pojmenovávaly tradiční pohádky, starší děti se názvy těchto pohádek učily znakovat.

NÁVŠTĚVA DIGITÁLNÍHO PLANETÁRIA V HRADCI KRÁLOVÉ

Jaká byla návštěva digitálního planetária a hvězdárny v Hradci Králové? Moc zajímavá. Nápad prohlídky vzešel ze Základní organizace nedoslýchavých Hradec Králové a tak Hradecké centrum oslovilo neslyšící, a protože byl dostatečný počet zájemců, mohla se prohlídka digitálního planetária s projekcí uskutečnit. Na začátek nám technik, pan Zima, promítl jarní a letní oblohu i s hvězdami a souhvězdími zvěrokruhu. Vše se zobrazilo na polokruhovou plochu, což umožňuje pět digitálních projektorů. Přítomní se toulali sluneční soustavou, byli se podívat na erupce na Slunci, obepluli krásnou Zemi a viděli její vznik i vznik Měsíce. Prohlédli si planetu Mars a dozvěděli se, že hledání stop života na něm stále trvá. Burácení prolétajícího vesmírného tělesa bylo jistě pro všechny nezapomenutelný zážitek. A také bylo možné nahlédnout do hodně velké budoucnosti, animace znázornila střet naší galaxie a jinou… Poutavě celý program komentoval pan Bejček. Návštěva jistě stála za to a tak můžeme návštěvu opakovat. Využili jsme také možnost zajít do hvězdárny, která je nejstarším funkčním planetáriem v ČR a slouží již od roku 1957. Bohužel, počasí nám nepřálo, obřími dalekohledy nebylo možné pozorovat Slunce pro oblačnou oblohu a tak účastnící hleděli do jejich objektivů a mohli zajistit, jak vypadá zevnitř dalekohled s  čočkou a jak zrcadlový. Pro více informací se podívejte na web www.astrohk.cz

Fotografie0851 Fotografie0832 Fotografie0858 DSCN0178

Všechny fotografie ZDE

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UWo1vg1nBQw[/youtube]

OSLAVY PRVNÍ ROKU HRADECKÉHO CENTRA

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. bylo oficiálně založeno dne 26. srpna 2013, ale poskytování sociálních služeb zahájilo až od 1. ledna 2014. Na začátek roku 2015 proto připadá první výročí činnosti Hradeckého centra.DSC_0866

Naše první „narozeniny“ jsme řádně oslavili. Ve dnech 16. a 17. března byla uspořádána narozeninová párty pro děti z MŠ a ZŠ Štefánikova a pro děti z Lesní MŠ U Tří veverek.DSC_0863

Ve středu 18. března jsme oslavy zakončili Dnem otevřených dveří. Po celý den si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky, které zde vystavovala Unie neslyšících Brno. Dále byly k vidění ukázky znakového jazyka a pro návštěvníky bylo k dispozici i mnoho informačních materiálů.

  DSC_0945