Partneři a dárci

V ROCE 2018 PODPOŘILI NAŠI ČINNOST:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPSV

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

 

Královéhradecký kraj

Kraj

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

 

 

Statutární město Hradec Králové

HK

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

Iveco Czech Republic, a.s.

Psycho-rehabilitační pobyty pro osoby seIVECO

sluchovým postižením

 

Nadace Tesco

Projekt „Rozšíření půjčovny kompenzačních Nadace Tesco

pomůcek pro osoby se sluchovým postižením“

 

 

 

 

Nadace J&T

Projekt „Odstraněním bariér na pracovišti >Nadace J&T

k zaměstnání osoby s těžkým pohybovým postižením

a předcházení sociálního handicapu“

 

 

 

Dárci z minulých let

Dárci Hradeckého centra v roce 2017

Dárci Hradeckého centra v roce 2016

Dárci Hradeckého centra v roce 2015

Dárci Hradeckého centra v roce 2014