Společně pro život bez audismu

Váš spokojený a plnohodnotný život je pro nás prioritou. Využijte naše služby.

Odborné sociální poradenství

Poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů spojených nebo podmíněných sluchovou vadou

Tlumočnické služby

Tlumočení do českého znakového jazyka. Individuální tlumočení v běžných životních situacích jako jsou např.: u lékaře, na úřadě, v bance, 

Půjčovna kompenzačních pomůcek  a prodej příslušenství

Fakultativní služby Hradeckého centra.

Náš tým

Tým hradeckého centra je složený z odborníků ve svém oboru. Jsme připraveni podpořit Vás a pomoci Vám při řešení vašich problémů.

Bc. Michal Procházka 
ředitel a tlumočník čzj

prochazka.m@hradeckecentrum.cz

Mgr. Dana Stejskalová 
sociální pracovník 

stejskalova.d@hradeckecentrum.cz

Ing. Jana Smetanová
sociální pracovník 

smetanova.j@hradeckecentrum.cz

Marcela Šimková
pracovník v sociálních službách

simkova.m@hradeckecentrum.cz

Nikola Železná
pracovník v sociálních službách – tlumočník

zelezna.n@hradeckecentrum.cz

Michaela Balogová 
Administrativní pracovnice

balogova.m@hradeckecentrum.cz

LOREM IPSUM DOLOR

Aktuality,
novinky a akce
vše přehledně na jenom místě

Vše co se v Hradeckém centru dějě na jednom místě. Naleznete zde informace o změnách
v provozu hradeckého centra, pozvánky na akce,
či aktuální informace o našich projektech. 

Aktuality