Hradecké centrum

Hradecké centrum je obecně prospěšná společnost, která podporuje lidi se sluchovým postižením a jejich blízké.

Prostřednictvím své činnosti chce Hradecké centrum napomoci v  začlenění osob se sluchovým postižením do jejich přirozeného prostředí, umožnit jim kontakt v komunitě a usilovat o zmírnění překážek, které musí tyto osoby v běžném životě zvládat.

Činnost Hradeckého centra:

 • poskytování sociálních služeb
  1. odborné sociální poradenství
  2. tlumočnické služby
 • půjčování kompenzačních pomůcek
 • čištění sluchadel a prodej baterií, hadiček aj.
 • poradenství při odstraňování architektonických, informačních a komunikačních bariér
 • podpora pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením
 • volnočasové a vzdělávací aktivity
 • (např. výlety, přednášky, kurzy)
 • zpřístupňování informací osobám se sluchovým postižením
 • konzultační činnost v oblasti péče o osoby se sluchovým postižením
 • publikační činnost v oblasti problematiky osob se sluchovým postižením
 • propagační a osvětové akce.

Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. se věnuje další činnosti jejímž předmětem podnikání je dle výpisu z živnostenského rejstříku Magistrátu města Hradec Králové ze dne 17. 10. 2013  výroba, obchod a služby v oboru:

 1. zprostředkování obchodu a služeb
 2. pronájem a půjčovna movitých věcí

Informační video o Hradeckém centru

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Členství

Hradecké centrum je členem ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) a od 28. 6. 2016 i ČMJN (Českomoravská jednota neslyšících).

snimek-obrazovky-2016-09-14-v-14-31-58 snimek-obrazovky-2016-09-14-v-14-32-55

Fakultní pracoviště


Něco z historie:

Historie spolkové činnosti neslyšících na Královéhradecku sahá na počátek 20. století. Roku 1921 byl založen první Východočeský podpůrný spolek hluchoněmých. Od této doby až dosud nebyla podpora osob se sluchovým postižením v regionu přerušena. Základem bylo vždy setkávání neslyšících na besedách, společenských nebo kulturních akcích, které pro ně byly zdrojem nových informací o dění ve světě slyšících i neslyšících…

V roce 1994 vzniká Hradecký spolek neslyšících, a to přejmenováním základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Hradeckému spolku neslyšících se podařilo zkvalitnit a zprofesionálnit služby poskytované osobám se sluchovým postižením, a to zvláště registrací sociálních služeb v roce 2007.

Na činnost Hradeckého spolku neslyšících přímo navazuje Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s., které bylo založeno 26. srpna 2013. Hradecké centrum pokračuje v tradici a myšlence podpory osob se sluchovým postižením na Královéhradecku a usiluje o naplnění původní idey zakladatelů Východočeského podpůrného spolku hluchoněmých.