Vítejte na webových stránkách naši organizace

 
Odborné sociální poradenství

Poradenství o sluchovém postižení, kompenzačních pomůckách a při řešení osobních problémů spojených nebo podmíněných sluchovou vadou

Nabízíme Vám:
Tlumočnické služby

Tlumočení do českého znakového jazyka. Individuální tlumočení v běžných životních situacích jako jsou např.: u lékaře, na úřadě, v bance, 

 
Půjčovna kompenzačních pomůcek  a prodej příslušenství

Fakultativní služby Hradeckého centra.

Náš tým

Tým hradeckého centra je složený z odborníků ve svém oboru. Jsme připraveni podpořit Vás a pomoci Vám při řešení vašich problémů

 
  

 

Bc. Michal Procházka, DiS. sociální pracovník – tlumočník

prochazka.m@hradeckecentrum.cz

Mgr. Dana Stejskalová          sociální pracovnice

stejskalova.d@hradeckecentrum.cz

Bc. Marcela Šimková           pracovnice v sociálních službách

simkova.m@hradeckecentrum.cz

      Mgr. Monika Krúpová       sociální pracovnice – tlumočnice

krupova.m@hradeckecentrum.cz  

               Nikola Železná              pracovnice v sociálních službách – tlumočnice

zelezna.n@hradeckecentrum.cz 

         Iveta Horna Cheel           pracovnice  v sociálních službách – tlumočnice 

cheel.i@hradeckecentrum.cz

Michaela Balogová   administrativní pracovnice

balogova.m@hradeckecentrum.cz

Seniorská obálka

karta I.C.E. – užitečná věc pro poskytnutí pomoci Každý senior (nebo s pomocí rodiny) si vyplní do tiskopisu I.C.E. aktuálně užívané léky a viditelně ho umístí např. magnetem na ledničku nebo na vnitřní stranu svých vchodových dveří. Pokud se člověk dostane do situace ohrožení na životě a sám nemůže tyto informace přivolaným zdravotníkům poskytnout, je tato informace v této chvíli nesmírně cenná pro další postup poskytnutí pomoci. Tiskopis si lze vytisknout z níže uvedeného odkazu, nebo požádat o pomoc s jeho získáním a vyplněním naše pracovníky (ti kteří mají s naší organizací uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb)

Seniorská obálka MINI 2021 

Seniorská obálka MINI ke stažení

Seniorská obálka domácí 2021 

ICE Seniorská obálka ke stažení

 

Seniorská obálka – rady k vyplnění 2021

Pokyny k vyplnění obálky ke stažení