Tlumočnické služby

Poslání 

Individuálním přístupem tlumočníků umožnit osobám se sluchovým postižením i s kombinovaným postižením komunikaci s běžnou populací. To znamená zprostředkovávat komunikaci pomocí znakového jazyka, přepisu, vizualizace (artikulační tlumočení), znakované češtiny nebo totální komunikace (kombinace komunikačních systému dle zákona Zákon č. 384/2008 Sb.).

Cílová skupina

Služba je určena osobám se sluchovým postižením od 15 let.

Do této skupiny patří osoby:

 1. nedoslýchavé
 2. neslyšící
 3. ohluchlé
 4. s implantátem (kostním a kochleárním) 
 5. s kombinovaným postižením (sluchové + jiné)

Služba je též poskytována rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením, které sluchová vada ovlivňuje také. 

Cíle 

 1. Plné porozumění běžné populaci v rámci komunikace 
 2. Podpora klientů v souvislosti se sociálním začleněním
 3. Zajištění návaznosti odborné pomoci

Zásady 

 1. U každého klienta je dodržovaná bezpečnost a diskrétnost
 2. Ke každému klientovi přistupujeme s důvěrou a empatií 
 3. Každému klientovi poskytujeme službu v souladu se zásadami etického kodexu tlumočníka 

Základní sociální poradenství

 1. poskytnutí informací o sociální službě
 2. poskytnutí kontaktu na zařízení při řešení nepříznivé sociální situace
 3. poskytnutí informace o nároku a tom, kde získat příslušené příspěvky (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku, dávky sociálního zabezpečení)
 4. poskytnutí informace o postupu s mobilním zařízením, jak komunikovat pomocí online s tlumočníkem (Whatsapp, SMS) a jak pomocí mobilem objednat tlumočení

Odborná činnost

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené – tlumočení v reálném čase
 • Tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce nebo obdobných metod s kombinovaným a zrakovým a sluchovým postižením – po dohodě s tlumočníkem
 • jiný způsob komunikace než znakový jazyk

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • při jednání nezvládá samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci, proto tlumočník s větší podporou může klientovi cokoliv připomenout či ho nasměřovat. Cílem je, aby nedocházelo ke komunikačním bariérám. V tomto případě se nejedná o informační problém, ale i o celkovou komunikaci. Tuto situaci řeší tlumočník s klientem před jednáním nebo až po jednání.
 • Při jednání tlumočník do situace nezasahuje a dodržuje etický kodex. Pokud klient potřebuje při jednání podporu, je obvykle přizván sociální pracovník, který tuto podporu poskytne.

Doba poskytování služby

Ambulantní hodiny
Pondělí7:00 – 12:0012:30 – 17:00
Úterý7:00 – 12:0012:30 – 17:00NA OBJEDNÁNÍ
Středa7:00 – 12:0012:30 – 17:00
Čtvrtek7:00 – 12:0012:30 – 17:00NA OBJEDNÁNÍ
Pátek7:00 – 13:00
Doba poskytování terénních služeb
Pondělí7:00 – 17:00
Úterý7:00 – 16:00
Středa7:00 – 17:00
Čtvrtek7:00 – 16:00
Pátek7:00 – 13:00

Pro všechny dny doporučujeme objednat se 5 dnů předem. Po dohodě s klientem lze poskytnout i mimo pracovní dobu tlumočníka.  

Objednávkový formulář


Objednání přes SMS

Pokud chcete objednání provést přes SMS, objednejte se prosím na tel: +420 737 765 222 nebo +420 604 218 665.

 1. Jméno a příjmení osoby
 2. Datum tlumočení
 3. Čas tlumočení
 4. Místo a důvod tlumočení (např. lékař, úřad)
 5. Místo srazu s tlumočníkem

Příklad: Dobrý den, objednávám tlumočení u lékaře (obvodní). Datum 5. 1. 2015 od 8,30. Adresa lékaře Hradecká 1, Hradec Králové. Sejdeme se zde. Děkuji, Josef Novák.

Přejít nahoru