Tlumočnické služby

Posláním služby je pomoci osobám se sluchovým postižením překonávat komunikační bariéry ve slyšící společnosti.

Služba je určena osobám se sluchovým postižením a je poskytována v Královéhradeckém kraji.

Kontakty na tlumočnice

Mgr. Monika Krúpová          773 592 326 (vedoucí služby)

Mo

Mgr. Petra Zimová               774 465 953 (oblast Rychnovsko a Náchodsko)

Petra

Tlumočnická služba je poskytována v době:

pondělí až pátek: 7 až 17 hod.

Vždy nutná objednávka! (alespoň 5 dní předem)

Objednávka musí obsahovat:

  1. jméno a příjmení osoby
  2. datum tlumočení
  3. čas tlumočení
  4. místo a důvod tlumočení (např. lékař, úřad)
  5. místo srazu s tlumočníkem

Příklad: Dobrý den, objednávám tlumočení u lékaře (obvodní). Datum 5. 1. 2015 od 8,30. Adresa lékaře Hradecká 1, Hradec Králové. Sejdeme se zde. Dekuji, Josef Novák.

 

ÚHRADY TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB
1. Sociální služba = zdarma

Např. návštěva u lékaře, jednání na úřadě či s jinými institucemi (banky, pojišťovny, policie – podání stížnosti, aj.), návštěva u právníka/notáře, konzultace s dalšími odborníky, pracovní pohovory a jednání se zaměstnavatelem, smuteční obřad, jednání s rodinnými příslušníky.

2. Soudní tlumočení a tlumočení u policie (předvolání) platí vždy soud/policie.
3. Fakultativní služba = platí klient

Např. vzdělávání (výuka, kurzy, přednášky, semináře), tlumočení kulturních akcí a zájmových aktivit, tlumočení společenských a jiných osobních událostí (např. svatby, oslavy, křtiny aj.).

4. Ceník:

  • odměna tlumočníkovi = 300-350 Kč za každou započatou hodinu tlumočení;
  • cestovné (dle místa tlumočení);
  • ztráta času tlumočníka na cestě = 100 Kč za hodinu.

5. O platbě vás bude informovat tlumočník při objednání služby.
6. Pro platbu bude vystavena faktura.

Pravidla pro úhradu tlumočnických služeb a fakultativních služeb
Popis realizace – tlumočnické služby