Odborné sociální poradenství

Návštěvní hodiny poradny

Nová otevírací doba Poradny je od 1. 6. 2020 stanovena následovně
pondělí až čtvrtek od 8:00 do 12:00 formou osobní návštěvy v poradně.
pondělí až pátek od 12:00 do 14:30 formou telefonické pohotovosti na tel: 773 595 328


Co je to sociální poradenství?

Video s vysvětlením ve znakovém jazyce můžete shlédnout ZDE: https://vimeo.com/273585382

Posláním služby Hradeckého centra je poskytovat osobám se sluchovým postižením takové informace, které jim pomohou překonávat důsledky sluchové vady a dosáhnout větší míry samostatnosti.

Služba je určena

 • nedoslýchavým
 • neslyšícím
 • později ohluchlým
 • osobám s ušními šelesty
 • s kombinovaným postižením (sluchové + jiné)
 • rodinným příslušníkům osob se sluchovým postižením

Cíle služby

 • poskytovat bezpečné a důvěrné prostředí pro řešení osobních záležitostí
 • motivovat k aktivnímu, samostatnému životu
 • zajistit návaznost odborné pomoci

Zásady služby

 • bezpečnost a diskrétnost
 • důvěra a empatie
 • profesionalita a komplexnost

Forma služby

 • ambulantní poradenství v poradně Hradeckého centra

Obsah služby:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb

 • zprostředkování kontaktu se zástupcem instituce, organizace, lékařem, jinými osobami (např. blízkou osobou, zaměstnavatelem, lékařem apod.);
 • zprostředkování kontaktu na tlumočníka;
 • sepsání vzkazu;
 • upřesnění a vysvětlení dotazu/potřebných informací, na základě nichž může klient pokračovat v samostatné komunikaci s osobou, institucí, organizací apod.
 • zprostředkování zajištění pomůcky nebo její opravy u výrobce, popř. specializovaného prodejce/servisu

b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání

 • instruktáž správného používání sluchadla;
 • poradenství a podpora při údržbě sluchadla;
 • poradenství v oblasti komunikace;
 • nácvik manipulace se speciálními technologiemi (např. použití speciální linky O2, aplikace Záchranka, tísňové linky);
 • nácvik vyplňování formulářů a tiskopisů.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí („C1“)

 • podpora při reklamaci kompenzační pomůcky;
 • podpora při hledání zaměstnání;
 • podpora při pomoci se zajištěním bydlení;
 • podpora při řešení nepříznivé finanční situace.

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím („C2“)

 • informace o možnostech kompenzace sluchu;
 • podpora při výběru a nácviku manipulace s kompenzační pomůckou;
 • pomoc při řešení osobního problému spojeného se sluchovým postižením;
 • podpora při vyřízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku;
 • poradenství v rámci orientace v sociálním systému;
 • podpora při hledání či udržení zaměstnání;
 • podpora při výběru vhodné sociální služby v regionu;
 • podpora v rodinných, partnerských a mezilidských vztazích;
 • podpora v dalších oblastech (např. při orientaci v oblasti lidských práv a jejich ochraně; při orientaci v oblasti občanského práva; při uplatňování práv ve správním řízení aj.).

Poradenství může být poskytováno ve znakovém jazyce či písemnou formou (e-mail, SMS, fax, Skype). Informace jsou poskytovány též telefonicky či prostřednictvím video hovoru (Skype).

Fakultativní služby:

 • půjčování kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením;
 • půjčování odborné literatury a dalších zdrojů.

Fakultativní služby jsou zpoplatněny a řídí se vlastním ceníkem.

Průběh poskytování sociálního poradenství

1. První kontakt = jednání se zájemcem o službu:

 • zájemce o službu může Hradecké centrum navštívit bez objednání, popř. zjistit základní informace na výše uvedených kontaktech;
 • při osobním setkání pracovník nejprve zjistí, s jakým přáním/potřebou zájemce přichází;
 • pokud lze požadavek řešit poradenskou službou, navazuje tato služba hned na jednání se zájemcem.


2. Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby:

 • pokud chce zájemce službu využít, je nejdříve seznámen s pravidly a podmínkami služby;
 • pokud s nimi souhlasí, je s ním uzavřena smlouva o poskytování sociální služby;
 • poradenství je poskytováno na základě ústní dohody.


3. Průběh dalších kontaktů = poskytování sociální služby:

 • poradenství je poskytováno individuálně podle potřeb uživatele;
 • do poradny může uživatel přijít v ambulantních hodinách dopoledne bez objednání, odpolední jednání prosíme předem objednat;
 • jednání probíhá ve způsobu komunikace, který vyhovuje uživateli (znakový jazyk, znakovaná čeština, odezírání aj.);
 • pracovník se ve svém jednání řídí vnitřními pravidly této služby a dodržuje je.


Kontakty na sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

Mgr. Dana Stejskalová – sociální pracovník 773 595 328

Eliška Stráníková – pracovník v sociálních službách

Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D. (mateřská dovolená)

Popis realizace – poradenské služby

Ceník příslušenství ke sluchadlům