Hradecké centrum je členem mnoha asociací a organizací

Jsme přidruženým členem ASNEP (Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel)

Od 28. 6. 2016 ČMJN (Českomoravská jednota neslyšících)

Naši tlumočníci jsou členy Komory tlumočníků Českého znakového  jazyka

Fakultní pracoviště
Přejít nahoru