Nový tlumočník v Hradeckém centru

Hradecké centrum rozšířilo své řady o dalšího pracovníka. Jedná se o Petru Zimovou, která začala s Hradeckým centrem spolupracovat v květnu jako tlumočník ČZJ. Je tlumočníkem pro oblasti Rychnovska a Náchodska. V případě potřeby můžete Petru kontaktovat, můžete na telefonním čísle: 774 465 953.

Nový tlumočník: Petra Zimová

Kontakt SMS: 774 465 953

Oblast tlumočení: Rychnovsko a Náchodsko

Objednávka: 5 dní předem, napsat datum tlumočení, čas, tlumočení od… hod, místo tlumočení (lékař, úřad atp.), setkání místo kde?

Přejít nahoru