V ROCE 2018 PODPOŘILI NAŠI ČINNOST:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

 

Královéhradecký kraj

Kraj

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

 

 

Statutární město Hradec Králové

HK

– Odborné sociální poradenství
– Tlumočnické služby

 

Iveco Czech Republic, a.s.

Psycho-rehabilitační pobyty pro osoby seIVECO

sluchovým postižením

 

Nadace Tesco

Projekt „Rozšíření půjčovny kompenzačních Nadace Tesco

pomůcek pro osoby se sluchovým postižením“

 

 

 

Nadace J&T

Projekt „Odstraněním bariér na pracovišti >Nadace J&T

k zaměstnání osoby s těžkým pohybovým postižením

a předcházení sociálního handicapu“

 

Město Jaroměř

Tlumočnické služby

 

 

Obec Čestice

Tlumočnické služby

 

 

Ministerstvo kultury (přes Českomoravskou jednotu neslyšících)

Projekt „Rozvíjení kulturních aktivit neslyšících občanů, dětí a mládeže“

Projekt „Zájmové a vzdělávací aktivity neslyšících ve volném čase“

 

Nadace Tesco

Projekt „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků Hradeckého centra pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.“

 

 

 

Nadační fond GSK

Projekt „Zvyšováním úrovně komunikační dovednosti ve znakovém jazyce ke zkvalitnění poskytovaných služeb“

Přejít nahoru