Poklad na Stříbrném rybníku

Hradecké centru pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. se 23. 5. 2015 opět spolupodílelo na programu pro děti při již tradičním Pokladu na Stříbrném rybníku.

U nás si děti mohly zkusit obouruční prstovou abecedu a zkusit uhádnout jaké pohádky jsou v zadání napsané. Ti nejšikovnější se učili své jméno ukázat pomocí prstové abecedy a ti úplně nejmenší využili možnost poznávat pohádky na obrázku. Dětí s rodiči k nám přišlo doopravdy mnoho a velké díky proto patří třem studentkám katedry speciální pedagogiky a logopedie UHK, které se aktivně spolupodílely na programu.

 

Fotografie naleznete na našich Facebookových stránkách ZDE

Přejít nahoru