Pozvánka – Psycho-rehabilitační pobyt s kurzem odezírání pro nedoslýchavé

Obdobně jako v minulosti i letos je pro zájemce připraven Psycho-rehabilitační pobyt s kurzem odezírání pro nedoslýchavé.

Vyřizuje Mgr. Skákalová Tereza

Pozvánka psycho-rehabilatční pobyt 2014

Přejít nahoru