Přednáška 26. 9. 2016 od 16:00 na téma: Taktilní znakový jazyk v komunikaci lidí s hluchoslepotou

V pondělí 26. 9. 2016 se v prostorách Hradeckého centra uskuteční přednáška na téma Taktilní znakový jazyk v komunikaci lidí s hluchoslepotou.

Všichni jste srdečně zváni.

pozvánka-26.9.-1

Přejít nahoru