Přednáška „Analýza rizik v Hradci Králové“

Dne 5. 6. 2019 se v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením uskutečnila přednáška pro veřejnost s názvem „Analýza rizik v Hradci Králové“.
Přednášející pan Ing. Josef Vaňura svoji prezentaci zaměřil k cílové skupině posluchačů, tj. osob se sluchovým postižením. Byla zmíněna rizika, která vyplývají ze stanovených typových situací (povodně, přívalové deště, narušení dodávek energie atd.) a z nich plynoucí ohrožení. Zajímavým tématem byla oblast možností napojení sluchově postižených osob na operační středisko hasičů z hlediska předávání informací. Během přednášky měli účastníci možnost vznášet dotazy. Z pestré diskuze vyplynula zajímavá doporučení v oblastech prevence a řešení konkrétních krizových situací v běžném životě, zejména u osob se sluchovým postižením. Přednáška byla tlumočena do českého znakového jazyka.

Přejít nahoru