Vzpomínka na paní Jiřinu Bohuslavovou

Vážení přátelé,

věnujme společnou vzpomínku životní práci paní Jiřiny Bohuslavové, která měla velké pochopení pro osoby nedoslýchavé. Ochotně jim ve svém volném čase aktivně pomáhala a hájila jejich potřeby a  práva. Dlouhá léta je vedla jako předsedkyně Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR – ZO  nedoslýchavých HK. I Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. nese částečně odkaz její práce, neboť pod Základní organizací nedoslýchavých HK poskytovala paní Jiřina Bohuslavová služby v oblasti poradenství pro osoby sluchově postižené, ve kterých Hradecké centrum pokračuje.

Děkujme naší přítelkyni, kolegyni, kamarádce, paní Jiřině Bohuslavové

Úmrtní oznámení – Jiřina Bohuslavová

Přejít nahoru