Akce

Přednáška „Analýza rizik v Hradci Králové“

Dne 5. 6. 2019 se v Hradeckém centru pro osoby se sluchovým postižením uskutečnila přednáška pro veřejnost s názvem „Analýza rizik v Hradci Králové“. Přednášející pan Ing. Josef Vaňura svoji prezentaci zaměřil k cílové skupině posluchačů, tj. osob se sluchovým postižením. Byla zmíněna rizika, která vyplývají ze stanovených typových situací (povodně, přívalové deště, narušení dodávek energie atd.) a z nich plynoucí ohrožení. Zajímavým

Přednáška „Analýza rizik v Hradci Králové“ Read More »

Den otevřených dveří 29. 3. 2017

Vážení přátele, přijměte prosím pozvání na den otevřených dveří Hradeckého centra, který se bude konat 29. března 2017. V dopoledních hodinách pro Vás bude připravena výstava kompenzačních pomůcky od firmy Phonak a dalších. Kdo by měl zájem se dozvědět více o tom, kdo je tlumočník a jak vypadá profesionální tlumočnická služba, tak může využít pořádané odpolední přednášky. Těšíme se na

Den otevřených dveří 29. 3. 2017 Read More »

Přejít nahoru