Pozvánky

Kulturní, vzdělávací, osvětové apod.

Den otevřených dveří 29. 3. 2017

Vážení přátele, přijměte prosím pozvání na den otevřených dveří Hradeckého centra, který se bude konat 29. března 2017. V dopoledních hodinách pro Vás bude připravena výstava kompenzačních pomůcky od firmy Phonak a dalších. Kdo by měl zájem se dozvědět více o tom, kdo je tlumočník a jak vypadá profesionální tlumočnická služba, tak může využít pořádané odpolední přednášky. Těšíme se na

Den otevřených dveří 29. 3. 2017 Read More »

Přejít nahoru